uzadyşmak u‧za‧dyş‧mak işlik

 1. Bir zady biri-biriňe uzatmak.

  • Olar içi çaýly käsäni biri-birine uzadyşdylar.

 2. Ýola salyşmak, ugradyşmak.

  • Gelen myhmanlary uzadyşyp, yzymyza öwrüldik.

 3. Bir zady bir ýere ýollaşmak, iberişmek.


Duş gelýän formalary
 • uzadyşdylar
 • uzadyşmak
 • uzadyşyp
 • uzadyşýarlar