usullyk u‧sul‧lyk

Ýuwaşlyk bilen, assyrynlyk bilen, emaý bilen.

  • Gülşirin usullyk bilen oturgyjyny oňa bakarak süýşürdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Nepesow usullyk bilen ýerinden turdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem usullyk - usullygy.


Duş gelýän formalary
  • usullykdan