usul u‧sul at

[usu:l]

Bir işi praktiki amala aşyrmaklyk ýa-da teoretiki barlamaklyk täri.

 • Burawlamagyň täze usulynyň önümçilige girizilmegi zähmeti ýeňilleşdirdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • usula
 • usulam
 • usulda
 • usuldaky
 • usuldan
 • usuldy
 • usuldygy
 • usuldygyny
 • usuldyr
 • usullar
 • usullar-da
 • usullara
 • usullarda
 • usullardaky
 • usullardan
 • usullardyr
 • usullary
 • usullary-da
 • usullarydyr
 • usullarymyz
 • usullarymyzy
 • usullarymyzyň
 • usullaryn
 • usullaryna
 • usullarynda
 • usullaryndaky
 • usullaryndan
 • usullaryndandyr
 • usullaryny
 • usullarynyň
 • usullaryň
 • usullaryňy
 • usullaýyn
 • usully
 • usullydy
 • usullydyr
 • usullyk
 • usullykdan
 • usullylygy
 • usullylygyna
 • usullylyk
 • usulsyz
 • usulsyzam
 • usulsyzlygyndan
 • usulsyzlyk
 • usuly
 • usuly-da
 • usulydy
 • usulydyr
 • usulymy
 • usulymyz
 • usulymyza
 • usulymyzdan
 • usulymyzdyr
 • usulymyzyň
 • usulyn
 • usulyna
 • usulynda
 • usulyndaky
 • usulyndan
 • usulyny
 • usulyny-da
 • usulynyň
 • usulyň
 • usulyňky
 • usulyňyzy
 • usulça