ussat us‧sat

[ussa:t]

Işini ökdelik bilen ýerine ýetirýän, işine türgen, işine ökde.

 • On barmagyň dürler dökýär reňbe-reň, Beýle ussat görmedim men saňa deň. (R. Seýidow, Eserler)

 • Gurçuk tutmagy ussat aýallara tabşyrmaly. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Martynow öz işine diýseň ussat we paýhasly adamdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ussat - ussady.


Duş gelýän formalary
 • ussada
 • ussady
 • ussadydy
 • ussadydyr
 • ussadym
 • ussadymyz
 • ussadymyzyň
 • ussadymyň
 • ussadyndan
 • ussadyny
 • ussadynyň
 • ussadyň
 • ussadyňdan
 • ussat-da
 • ussatdan
 • ussatdy
 • ussatdygy
 • ussatdygyny
 • ussatdym
 • ussatdyr
 • ussatdyrlar
 • ussatlar
 • ussatlara
 • ussatlardyr
 • ussatlary
 • ussatlary-da
 • ussatlarydyr
 • ussatlarymyz
 • ussatlarymyzdyr
 • ussatlarymyzyň
 • ussatlaryna
 • ussatlarynda
 • ussatlaryndan
 • ussatlaryny
 • ussatlarynyň
 • ussatlaryň
 • ussatlyga
 • ussatlygy
 • ussatlygydyr
 • ussatlygyna
 • ussatlygyndan
 • ussatlygyny
 • ussatlygynyň
 • ussatlygyň
 • ussatlygyňa
 • ussatlyk
 • ussatlykda
 • ussatlykdyr
 • ussatsyz