ussalyk us‧sa‧lyk

Ussanyň käri, ussanyň hünäri.

  • Çoýan ak ýürekden işläp, ussalyk deňine ýetdi. (R. Seýidow, Lebap gyzy)

  • Bolsa-da pahyr ussa adamdy -- diýşip, ukyply ussalygy we adamkärçiligi hakunda gowy gürrüň edýärler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ussalyk - ussalygy.


Duş gelýän formalary
  • ussalyga
  • ussalygy
  • ussalygyndanam
  • ussalygyny