uslyp us‧lyp

[usly:p]

uslyp bilmezlik

Düzgüne laýyk hasaplamazlyk, gelşiksiz hasaplamaklyk.

  • Ol edarada nas atmagy uslyp bilmän, papiros otlap çekdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Öz ogly ýaly adam bilen kejeleşmegi özüne uslyp bilmedi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)