urugçylyk u‧rug‧çy‧lyk

[uru:gçylyk]

Esasy jemgyýetçilik-ykdysady gurluşy urug bolan döwürdäki adamlar arasyndaky gatnaşyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem urugçylyk - urugçylygy.