urug u‧rug

[uru:g]

Bir ata-babadan emele gelen nesiller topary, şonuň ýaly-da umuman nesil.

 • Galmady duşmançylyk hiçbir urugda-tirede. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • uruga
 • urugda
 • urugdan
 • urugdyr
 • uruglar
 • uruglara
 • uruglarda
 • uruglardaky
 • uruglardan
 • uruglary
 • uruglaryn
 • uruglaryna
 • uruglarynda
 • uruglaryndan
 • uruglaryny
 • uruglarynyň
 • uruglaryň
 • uruglaýyn
 • urugly
 • uruglydyr
 • uruglyga
 • uruglygy
 • uruglygyna
 • uruglylarda
 • urugy
 • urugydyr
 • urugym
 • urugymyzdan
 • urugyna
 • urugyndan
 • urugyndandy
 • urugyny
 • urugynyň
 • urugynyňky
 • urugyň