uruşganlyk u‧ruş‧gan‧lyk

Uruşmaga ökdelik, uruşmagyň tärini gowy bilijilik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem uruşganlyk - uruşganlygy.


Duş gelýän formalary
  • uruşganlygy
  • uruşganlygyndan