urpak ur‧pak

Çägäniň, gumuň, topragyň küpürsäp ýatan tebigy üýşmegi, topbak ýeri.

  • Öňde urpak gumlar göründi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem urpak - urpagy.


Duş gelýän formalary
  • urpaga
  • urpagynyň
  • urpagyň
  • urpakdan
  • urpaklary
  • urpaklaryny
  • urpaklaryň
  • urpaklyk