urp-adat urp-a‧dat

[urp-a:dat]

Jemgyýetçilik ahlagyň hemmeler tarapyndan kabul edilen, gadymdan däp bolup galan tertip-düzgüni, däp-dessury.

  • Köne urp-adatlar bilen adamlaryň beýnisini dolduran molla-işanlar dälmidi?! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • urp-adatlar
  • urp-adatlara
  • urp-adatlary
  • urp-adatlarynda
  • urp-adatlaryny
  • urp-adatyny
  • urp-adatyň