urnamak ur‧na‧mak işlik

 1. Geýime we ş. m. urna etmek, urna urmak, urna tikmek.

 2. Göçme manyda Goşmak, birikdirmek.

  • Eger olary hem onuň üstüne urnasaň, onda size bäşden biri däl-de, altydan birini bermeli. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • urnady
 • urnadyklary
 • urnaly
 • urnalyň
 • urnan
 • urnansoň
 • urnany
 • urnap
 • urnasaň
 • urnaý