urbalyk ur‧ba‧lyk

Urba üçin goýlan un.

  • Ýöne, çuwalymyň düýbünde galan urbalygymy kakyp-silkip, ýugrup bişiren bir tamdyr çöregime gynanýan. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem urbalyk - urbalygy.


Duş gelýän formalary
  • urbalyga
  • urbalygymy