urşujy ur‧şu‧jy

Urşa gatnaşyjy.

 • Biderek gitjek däl dökülýän ganlar, Ýaşasyn urşujy gahrymanlar. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Urşujylaryň hemmesi berk taýýarlykly, hemme serenjamlar bilen üpjündi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
 • urşuja
 • urşujydan
 • urşujylar
 • urşujylara
 • urşujylardan
 • urşujylary
 • urşujylaryna
 • urşujylaryndan
 • urşujylaryny
 • urşujylarynyň
 • urşujylaryň
 • urşujylygy
 • urşujyny
 • urşujynyň
 • urşujysy
 • urşujysynyň