unutmak u‧nut‧mak işlik

Ýatdan çykarmak, huşdan düşürmek.

 • Emma sen bizi unudýarsyň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem unutmak - unudýar, unudar, unudypdyr.


Duş gelýän formalary
 • unudamok
 • unudan
 • unudana
 • unudandyklaryny
 • unudandyr
 • unudanlary
 • unudanok
 • unudanoklar
 • unudansoň
 • unudany
 • unudanyny
 • unudar
 • unudardy
 • unudarlar
 • unudarly
 • unudarmy
 • unudarsyň
 • unudarsyňyz
 • unudarynmy
 • unudarys
 • unudasym
 • unudaýan
 • unudaýma
 • unudaýmagymyň
 • unudaýmagynyň
 • unudaýmak
 • unudaýmasa
 • unudaýýar
 • unudyp
 • unudypdy
 • unudypdylar
 • unudypdym
 • unudypdyr
 • unudypdyrlar
 • unudypdyryn
 • unudypsyň
 • unudýan
 • unudýandygymyzy
 • unudýandygyny
 • unudýandyklaryny
 • unudýanmy
 • unudýar
 • unudýardy
 • unudýarlar
 • unudýarsyň
 • unudýaryn
 • unutdy
 • unutdy-da
 • unutdygy
 • unutdylar
 • unutdym
 • unutdyňmy
 • unutdyňyzmy
 • unutjak
 • unutma
 • unutmady
 • unutmadyk
 • unutmadylar
 • unutmaga
 • unutmagyma
 • unutmagyn
 • unutmagyndan
 • unutmagyň
 • unutmajagyna
 • unutmajagyny
 • unutmajak
 • unutmajakdygyna
 • unutmak
 • unutmakdy
 • unutmakdyr
 • unutmaklygyna
 • unutmaklyk
 • unutmaly
 • unutman
 • unutmanam
 • unutmandy
 • unutmandygyny
 • unutmandyr
 • unutmandyrlar
 • unutmarsyň
 • unutmarsyňmy
 • unutmaryn
 • unutmarys
 • unutmasak
 • unutmasalar
 • unutmasyn
 • unutmasynlar
 • unutmaz
 • unutmazdy
 • unutmazlyga
 • unutmazlygy
 • unutmazlyk
 • unutmazlykdan
 • unutmaýan
 • unutmaýanymy
 • unutmaýar
 • unutmaýardy
 • unutmaýarlar
 • unutmaýyn
 • unutmaň
 • unutsa
 • unutsa-da
 • unutsam-da
 • unutsaň