unudylmak u‧nu‧dyl‧mak işlik

Ýatdan çykarylmak, huşdan düşürilmek, ýada düşmezlik, ýatlanmazlyk.

 • Bibigülüň unydylmagy mümkin bolmadyk ýalňyşlyk goýberen wagtyndan bäri on ýyldan hem köp wagt geçipdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • unudylan
 • unudylanda
 • unudylandygy
 • unudylandygyny
 • unudylanlardan
 • unudylanok
 • unudylar
 • unudyldy
 • unudylmagy
 • unudylmagyna
 • unudylmagyny
 • unudylmajak
 • unudylmak
 • unudylmaly
 • unudylman
 • unudylmandygyny
 • unudylmandyr
 • unudylmarsyň
 • unudylmaz
 • unudylmaýar
 • unudylyp
 • unudylypdy
 • unudylypdyr
 • unudylýan
 • unudylýandygyna
 • unudylýar
 • unudylýardy