uniwersitet u‧ni‧wer‧si‧tet

Dürli gumanitar we tebigy-matematiki bölümleri (fakultetleri) öz içine alýan ýokary okuw jaýy we ylmy edara.

 • Ol Moskowanyň Lomonosow adyndaky uniwersitetinde okaýar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • uniwersitetde
 • uniwersitetden
 • uniwersitetdir
 • uniwersitetdäki
 • uniwersitete
 • uniwersiteti
 • uniwersitetimiziň
 • uniwersitetinde
 • uniwersitetinden
 • uniwersitetindäki
 • uniwersitetine
 • uniwersitetini
 • uniwersitetiniň
 • uniwersitetiň
 • uniwersitetiňiziň
 • uniwersitetiňki
 • uniwersitetler
 • uniwersitetlerde
 • uniwersitetlerden
 • uniwersitetlerdir
 • uniwersitetlere
 • uniwersitetleri
 • uniwersitetlerinde
 • uniwersitetlerinden
 • uniwersitetlerine
 • uniwersitetlerini
 • uniwersitetleriniň
 • uniwersitetleriň