un un

[u:n]

Arpa, bugdaý we ş. m, galla dänelerinden üwelip alynýan poroşok görnüşindäki önüm.

 • Dulunda çuwal dolup duran uny bar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem un - unum, unuň.

bir sanaç uny artyk iýmek

Uly ýaşly bolmak, özüňden kiçilere görä köp bilmek.

 • Garry, sen menden bir sanaç uny artyk iýensiň, sen ýagşa-ýamana düşünmelisiň! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • una
 • unady
 • unam
 • unda
 • undaky
 • undan
 • undy
 • unlar
 • unlara
 • unlary
 • unlaryndan
 • unlaryny
 • unlarynyň
 • unlaryň
 • unluk
 • unlukda
 • unly
 • unum
 • unumy
 • unumyz
 • unumyzam
 • unun
 • ununa
 • ununda
 • unundan
 • ununy
 • ununy-da
 • ununyň
 • unuň
 • unuňda
 • unuňky
 • unuňy
 • unuňyzam
 • uny
 • unça