umyt u‧myt at

[umy:t]

Bir maksadyň amala aşmagyna bolan isleg, tama, arzuw.

 • Göwnümde ullakan bir umyt bardy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Çykmadyk janda umyt bar. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem umyt - umydy.

umydyny üzmek

Tama etmegi bes etmek, netije boljagyna ynam etmezlik.

 • Tilki derrew umyt üzdi janyndan. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Wepa Keljeden umyt üzüp, öz bölümine tarap gitdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

umyt baglamak

Ynam etmek, bir zada ynam bilen garaşmak, tama etmek.


Duş gelýän formalary
 • umyda
 • umydam
 • umydy
 • umydydy
 • umydym
 • umydymy
 • umydymyz
 • umydymyzdyr
 • umydymyzy
 • umydyn
 • umydyna
 • umydynda
 • umydyndan
 • umydyny
 • umydynyň
 • umydyň
 • umydyňa
 • umydyňy
 • umytda
 • umytdan
 • umytdy
 • umytdyr
 • umytlar
 • umytlaram
 • umytlardan
 • umytlary
 • umytlarym
 • umytlarymyzdan
 • umytlarymyzy
 • umytlarymyzyň
 • umytlaryndan
 • umytlaryny
 • umytlarynyň
 • umytlaryň
 • umytly
 • umytlylygy
 • umytlylyk
 • umytsyz
 • umytsyzam
 • umytsyzdy
 • umytsyzlyga
 • umytsyzlygy
 • umytsyzlygyny
 • umytsyzlygynyň
 • umytsyzlyk
 • umytsyzlykdyr