umumylaşmak u‧mu‧my‧laş‧mak işlik

[umu:mylaşmak]

  1. Esasy netijeleri beýan edip, umumy many almak, jemlenmek.

  2. Hususy eýeçilikden umumy eýeçiligine geçmek, köpçülik eýeçiligine geçmek.


Duş gelýän formalary
  • umumylaşan
  • umumylaşmagyna
  • umumylaşmagyndan
  • umumylaşmak
  • umumylaşyp
  • umumylaşypdyr
  • umumylaşýarlar