umumylaşdyrmak u‧mu‧my‧laş‧dyr‧mak işlik

[umu:mylaşdyrmak]

 1. Bir zady umumy ýagdaýa getirmek, jemlemek.

  • Düşünjäni umumylaşdyrmak -- munuň özi has az umumy düşünjeden has umumy düşünjä geçmek diýmekdir. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

 2. Hususy eýeçilikden umumy eýeçilige geçirmek, köpçülige degişli etmek.


Duş gelýän formalary
 • umumylaşdyrdy
 • umumylaşdyrdylar
 • umumylaşdyrjagyny
 • umumylaşdyrma
 • umumylaşdyrmaga
 • umumylaşdyrmaga-da
 • umumylaşdyrmagy
 • umumylaşdyrmagydyr
 • umumylaşdyrmagyny
 • umumylaşdyrmagyň
 • umumylaşdyrmak
 • umumylaşdyrmakdan
 • umumylaşdyrmaklyga
 • umumylaşdyrmalar
 • umumylaşdyrmalary
 • umumylaşdyrmalaryň
 • umumylaşdyrmaly
 • umumylaşdyrmalydyr
 • umumylaşdyrman
 • umumylaşdyrmana
 • umumylaşdyrmany
 • umumylaşdyrmanyň
 • umumylaşdyrmasynyň
 • umumylaşdyrmaň
 • umumylaşdyryp
 • umumylaşdyrypdyr
 • umumylaşdyrýan
 • umumylaşdyrýandygyny
 • umumylaşdyrýar
 • umumylaşdyrýarlar
 • umumylaşdyrýarsyňyz
 • umumylaşdyrýarys