uly-kiçi u‧ly-ki‧çi

Hemme ýaşlylar, hemmeler, bary.

  • Uly-kiçi, iş üstünde barysy. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Onuň nebisjeňligi ula-kiçä bellidir. («Tokmak» žurnaly)