ulumsylyk u‧lum‧sy‧lyk

Ulumsa has bolan gylyk, köpbilmişlik, gedemsilik.

 • Nursoltan ulumsylyk bilen gursagyny gaýşardyp ýöreýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Men ulumsylygy halaýan däldirin. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Seniň ulumsylygyň gopbamsyramagyň hiç kime geregi ýok. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ulumsylyk - ulumsylygy.


Duş gelýän formalary
 • ulumsylygy
 • ulumsylygym
 • ulumsylygymy
 • ulumsylygyndan
 • ulumsylygyny
 • ulumsylygyň
 • ulumsylykdan
 • ulumsylykdandyr