ulumsylanmak u‧lum‧sy‧lan‧mak işlik

Özüňi köpbilmiş saýmak, özüňi hondan bärsi hasaplamak, hiç bir zada göwnüýetmezçilik etmek, özüňi ulumsy tutmak, gedemsilenmek.

  • Arçyn onoň ças bermegine has hem ulumsylandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • ulumsylandy
  • ulumsylanyp