ululyk u‧lu‧lyk

 1. Kiçi dällik, gabarasy, göwrümi uly bolanlyk.

  • Onuň depesinden garry sazaklaryň ägirt uly şahalary atylan ok ýaly bolup, dazlap geçýärdiler. (B. Seýtäkow, Saýlanan eserler)

  • Garnynyň ululygyndan ýaňa eli aýagyna ýetmeýärdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Predmetiň ölçegi, göwrümi.

 3. Özünden ulynyň ýagdaýy.

 4. seret ulumsylyk

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ululyk - ululygy.


Duş gelýän formalary
 • ululyga
 • ululygy
 • ululygy-da
 • ululygydyr
 • ululygyn
 • ululygyna
 • ululygynda
 • ululygyndadyr
 • ululygyndaky
 • ululygyndan
 • ululygyny
 • ululygynyň
 • ululygyň
 • ululygyňyň
 • ululykda
 • ululykdadygyny
 • ululykdadyr
 • ululykdaky
 • ululykdakylaryň
 • ululykdan
 • ululykdygyna
 • ululykdygyny
 • ululykdyr
 • ululykdyrlar
 • ululyklar
 • ululyklara
 • ululyklarda
 • ululyklardan
 • ululyklardygyny
 • ululyklardyr
 • ululyklary
 • ululyklarymyz
 • ululyklaryn
 • ululyklaryna
 • ululyklarynda
 • ululyklaryndaky
 • ululyklaryndan
 • ululyklaryny
 • ululyklarynyň
 • ululyklaryň
 • ululykly
 • ululyklydyr
 • ululykça