ulukjyn u‧luk‧jyn

ulukjyn açmak

Ýakymsyzlyk etmek, garagolçulyk etmek.

  • Näme beýle ulukjyn açýarsyň?

ulukjyn bermek

Azar ýamanyny bermek, bizar peteňini çykarmak, irizmek.

  • Ile ulukjyn berýän seniň melgunyň biri. (A. Kekilow, Çopan we patyşa)

  • Bu edil bökelek ýaly hemmämize ulukjyn berýär. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)