ulturamak ul‧tu‧ra‧mak işlik

[u:lturamak]

Bir sebäbe görä gaty awunmak, çürkenmek.

  • Ondan soň ol neneň ulturamasyn?!


Duş gelýän formalary
  • ulturamasyn