ulaldylmak u‧lal‧dyl‧mak işlik

 1. Ululygy, göwrümi (gabarasy) artdyrylmak, giňedilmek.

 2. Ösdürilip ýetişdirilmek, idedilip ösdürilmek.

 3. Derejesi, wezipesi ýokarlandyrylmak.


Duş gelýän formalary
 • ulaldylan
 • ulaldylanda
 • ulaldylandygy
 • ulaldylandygyny
 • ulaldylar
 • ulaldyldy
 • ulaldylmagy
 • ulaldylmak
 • ulaldylsa
 • ulaldylyp
 • ulaldylypdyr
 • ulaldylýar