ulag u‧lag

Gatnaw etmek, ýük daşamak üçin ulanylýan serişde (at, düýe, maşyn we ş. m.).

 • Olar münüp baran ulaglaryny örkleşdirip, ekerançylyk meýdanyna ýaýrap, özleriniň suw tutmak işlerine başlaýarlar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Pagtadan doldurylan haltalar ýola gitmek üçin ulaga garaşýardylar. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • ulag-da
 • ulaga
 • ulagam
 • ulagda
 • ulagdaky
 • ulagdan
 • ulagdygy
 • ulagdyr
 • ulaglar
 • ulaglara
 • ulaglarda
 • ulaglardaky
 • ulaglardan
 • ulaglary
 • ulaglary-da
 • ulaglarydyr
 • ulaglarymdanam
 • ulaglarymyz
 • ulaglarymyzy
 • ulaglaryna
 • ulaglarynda
 • ulaglaryndan
 • ulaglaryny
 • ulaglarynyň
 • ulaglaryň
 • ulagly
 • ulaglyk
 • ulaglynyň
 • ulagmy
 • ulagsyz
 • ulagsyzlar
 • ulagy
 • ulagym
 • ulagymda
 • ulagyn
 • ulagyna
 • ulagynda
 • ulagyndaky
 • ulagyndan
 • ulagyny
 • ulagynyň
 • ulagyň
 • ulagyňda
 • ulagyňy
 • ulagyňyzdaky