ulňaşyk ul‧ňa‧şyk

Biri-birine ulňalyp giden, goşulyp giden birigen.

  • Ýoluň iki tarapy hem biri-birine ulňaşyk bakjalar, kiçijik-kiçijik ekin meýdanlary, iýmişli agaçdan, gülzarlykdan ybaratdy. (Aýbek, Nowaýy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ulňaşyk - ulňaşygy.