ukyp u‧kyp at

[uky:p]

Bir işi, hereketi ýerine ýetirip bilmäge başarjaňlygy bolan, ukyby bolan.

 • Ýüzläp-ýüzläp zehinli, ukyply ýaşlar Türkmen döwlet uniwersitetine girýärler. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ukyp - ukyby.


Duş gelýän formalary
 • ukyba
 • ukybam
 • ukyby
 • ukyby-da
 • ukybydyr
 • ukybym
 • ukybymy
 • ukybymyz
 • ukybymyza
 • ukybymyzy
 • ukybymyň
 • ukybyn
 • ukybyna
 • ukybynda
 • ukybyndadyr
 • ukybyndan
 • ukybyny
 • ukybynyň
 • ukybyň
 • ukybyňa
 • ukybyňy
 • ukybyňyz
 • ukybyňyzy
 • ukypda
 • ukypdan
 • ukypdyr
 • ukyplar
 • ukyplara
 • ukyplarda
 • ukyplardan
 • ukyplardyr
 • ukyplary
 • ukyplary-da
 • ukyplarydyr
 • ukyplarymyz
 • ukyplarymyzy
 • ukyplarymyzyň
 • ukyplaryna
 • ukyplarynda
 • ukyplaryndaky
 • ukyplaryndan
 • ukyplaryny
 • ukyplarynyň
 • ukyplaryň
 • ukyplaryňy
 • ukyply
 • ukyplydy
 • ukyplydyr
 • ukyplydyrlar
 • ukyplyga
 • ukyplygy
 • ukyplygydyr
 • ukyplygyna
 • ukyplygyny
 • ukyplygynyň
 • ukyplygyň
 • ukyplyk
 • ukyplylary
 • ukyplylaryny
 • ukyplylarynyň
 • ukyplylaryň
 • ukyplylyga
 • ukyplylygy
 • ukyplylygydyr
 • ukyplylygyna
 • ukyplylygynda
 • ukyplylygyndan
 • ukyplylygyny
 • ukyplylygynyň
 • ukyplylygyň
 • ukyplylygyňyň
 • ukyplylyk
 • ukyplylykda
 • ukyplylykdanam
 • ukyplylykdyr
 • ukyplymy
 • ukyplymyka
 • ukyplysy
 • ukypmydyr
 • ukypsyz
 • ukypsyzdy
 • ukypsyzdyr
 • ukypsyzlara
 • ukypsyzlaryň
 • ukypsyzlyga
 • ukypsyzlygy
 • ukypsyzlygyna
 • ukypsyzlygyndan
 • ukypsyzlygyny
 • ukypsyzlygynyň
 • ukypsyzlygyň
 • ukypsyzlyk
 • ukypsyzlykda
 • ukypsyzy