uklatmak uk‧lat‧mak işlik

[u:klatmak]

Ukuly hala getirmek, uka gidermek, ýatyrmak, irkildirmek.

 • Ony basyryp, derledip, ukladyp, tabyna getirmek bolar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Söýýän ýaz gijesi hemişe seni, Ukladyp ýelpeýän salkyn ýel bilen. (R. Seýidow, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem uklatmak - ukladýar, ukladar, ukladypdyr.


Duş gelýän formalary
 • ukladanok
 • ukladyp
 • ukladypdyr
 • ukladyň
 • ukladýan
 • ukladýarlar
 • uklatdy
 • uklatdym
 • uklatjak
 • uklatmady
 • uklatmadyň
 • uklatmajak
 • uklatmak
 • uklatmakdan
 • uklatmaly
 • uklatman