uklamak uk‧la‧mak işlik

[u:klamak]

Ukuly halda bolmak, ukuly ýagdaýda bolmak, uka gitmek, ýatmak, irkilmek.

 • Menem lapym keç bolup ukladym. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 • Diňe Guwanç aňyrky tamda uklap ýatyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

piliň gulagynda uklamak

Hemmä belli bolan ýagdaýdan bihabar bolmak, eşitmän galmak.

 • Emma men entek piliň gulagynda uklaýan ekenim. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • uklabam
 • uklady
 • ukladygy
 • ukladylar
 • ukladym
 • ukladymy
 • ukladyň
 • ukladyňmy
 • uklajagam
 • uklajak
 • uklama
 • uklamady
 • uklamadygyna
 • uklamadyk
 • uklamadylar
 • uklamaga
 • uklamagy
 • uklamagyna
 • uklamajak
 • uklamak
 • uklamaklygy
 • uklamakçy
 • uklamaly
 • uklamalydyr
 • uklamalydyrlar
 • uklaman
 • uklamandym
 • uklamanjyk
 • uklamanlygy
 • uklamanyma
 • uklamasa
 • uklamasy
 • uklamazdan
 • uklamazlygyňyz
 • uklamazlyk
 • uklamazynyň
 • uklamaýan
 • uklamaýanymy
 • uklamaýar
 • uklamok
 • uklan
 • uklana
 • uklanam
 • uklanda
 • uklandan
 • uklandygyny
 • uklandyr
 • uklanlar
 • uklanlaryna
 • uklanlaryndan
 • uklansoň
 • uklanyna
 • uklanyndan
 • uklanyny
 • uklanyň
 • uklap
 • uklapdy
 • uklapdylar
 • uklapdyr
 • uklapdyrlar
 • uklapdyryn
 • uklapdyrys
 • uklar
 • uklara
 • uklardy
 • uklarlar
 • uklary
 • uklaryn
 • uklaryndan
 • uklaryny
 • uklasa
 • uklasam
 • uklasaň
 • uklasy
 • uklaý
 • uklaýan
 • uklaýandyr
 • uklaýança
 • uklaýar
 • uklaýardy
 • uklaýaryn
 • uklaýmagym
 • uklaýmasa
 • uklaýsalar
 • uklaýyn
 • uklaň
 • uklaňok