ugursyz u‧gur‧syz sypat

 1. Manysyz, netijesiz, biderek, ähmiýetsiz, bolgusyz.

  • Men onuň bilen gürrüňdeş bolamda, tapýan delillerini ugursyz gördüm-le! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Soň bolsa ugursyz bir zada gahary gelip, eline ilen zatlary gaýgyrman salyp ugrap barýan baý ogly Mommat hem geldi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Özbaşdak pikiri bolmadyk, bolgusyz geplilik, durnuksyzlyk.

  • Aý ol-a bir ugursyz adam eken!


Duş gelýän formalary
 • ugursyzdy
 • ugursyzdygyna
 • ugursyzja
 • ugursyzlary
 • ugursyzlygy
 • ugursyzlyk