ugurly-ugruna u‧gur‧ly-ug‧ru‧na

Her kim öz ugruna, her kim öz islän tarapyna.

  • Biz Silwionyňkyda tapyşmaşak edip, ugurly-ugrumyza gitdik. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)