ugurlaşmak u‧gur‧laş‧mak işlik

Bir pikire gelmek, ylalaşmak, razylaşmak.