ugrukmak ug‧ruk‧mak işlik

 1. Bir tarapa gönelmek, bir tarapa dogrulanmak.

  • Maşyn göni gündogara ugrukdy. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Ugra düşmek, herekete gelmek, ýola düşmek.

  • Begenjiň sözi doly ugrukmady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ugrugan şemal köwsarlap başlady.

  • Olaryň işi ýaňy ugrugyp başlapdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ugrukmak - ugrugýar, ugrugar, ugrugypdyr.


Duş gelýän formalary
 • ugrugan
 • ugruganlygy
 • ugrugar
 • ugrugyp
 • ugrugýan
 • ugrugýanyny
 • ugrugýar
 • ugrukdy
 • ugrukdyr
 • ugrukjak
 • ugrukma
 • ugrukmady
 • ugrukmaga
 • ugrukmagy
 • ugrukmagyny
 • ugrukmak
 • ugrukmakdan
 • ugrukmaklyk
 • ugrukmalardan
 • ugrukmalary
 • ugrukmalaryny
 • ugrukmalaryň
 • ugrukmaly
 • ugrukmalydyr
 • ugrukmany
 • ugrukmanyň
 • ugrukmasy
 • ugrukmasydyr
 • ugrukmasyna
 • ugrukmasynda
 • ugrukmasyny
 • ugrukmasynyň
 • ugruksa