ugrukdyrmak ug‧ruk‧dyr‧mak işlik

 1. Bir tarapa göneltmek, bir tarapa dogrulatmak.

 2. Bir işi ýola goýmak, gönükdirmek.

  • Seniň ýalňyşyňy ýüze çykaran, seni dogry ýola ugrykdyran hem şoldur. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Pökgen işleri ugrykdyrandan soň derwezä baka ýüzlendi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • ugrukdyralyň
 • ugrukdyran
 • ugrukdyrandygyny
 • ugrukdyrar
 • ugrukdyrarys
 • ugrukdyrdy
 • ugrukdyrdylar
 • ugrukdyrdym
 • ugrukdyrma
 • ugrukdyrmaga
 • ugrukdyrmagy
 • ugrukdyrmagynda
 • ugrukdyrmagyň
 • ugrukdyrmak
 • ugrukdyrmakda
 • ugrukdyrmakdan
 • ugrukdyrmakdyr
 • ugrukdyrmaklary
 • ugrukdyrmaklygynda
 • ugrukdyrmaklygyň
 • ugrukdyrmaklyk
 • ugrukdyrmalar
 • ugrukdyrmalary
 • ugrukdyrmalaryndan
 • ugrukdyrmalaryň
 • ugrukdyrmaly
 • ugrukdyrmany
 • ugrukdyrmasy
 • ugrukdyrmasyna
 • ugrukdyrmasyny
 • ugrukdyrmaýar
 • ugrukdyrsak
 • ugrukdyryp
 • ugrukdyrypdyr
 • ugrukdyrýan
 • ugrukdyrýandygy
 • ugrukdyrýandygyna
 • ugrukdyrýandygyny
 • ugrukdyrýandyklary
 • ugrukdyrýanlygyny
 • ugrukdyrýar
 • ugrukdyrýardy
 • ugrukdyrýarlar
 • ugrukdyrýarys