ugratmak ug‧rat‧mak işlik

 1. Ýola salmak, ýola gönükdirmek, ýola rowana etmek.

  • Bulary ugratmak üçin Aman poşy geldi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Olaryň daşyndan-da öz ogullaryny, atalaryny ugratmaga gelen hossarlary kändi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Hat we ş. m. zady birine ibermek, bir ýere ýollamak, göndermek.

  • Ýüki ugratmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ugratmak - ugradýar, ugradar, ugradypdyr.


Duş gelýän formalary
 • ugradaly
 • ugradalyň
 • ugradan
 • ugradanam
 • ugradanda
 • ugradandan
 • ugradandygy
 • ugradandygyna
 • ugradandygyny
 • ugradandyklaryny
 • ugradanlar
 • ugradanlarymy
 • ugradanlaryň
 • ugradanok
 • ugradansoň
 • ugradany
 • ugradanym
 • ugradanymyzda
 • ugradanyna
 • ugradanyny
 • ugradanyňda
 • ugradanyňdan
 • ugradanyňyzda
 • ugradar
 • ugradardy
 • ugradardylar
 • ugradarlar
 • ugradarly
 • ugradarsyň
 • ugradaryn
 • ugradarys
 • ugradaý
 • ugradaýsak
 • ugradaýyn
 • ugradaňokmy
 • ugradyp
 • ugradypdy
 • ugradypdyk
 • ugradypdylar
 • ugradypdyr
 • ugradypdyrlar
 • ugradypdyň
 • ugradyň
 • ugradýan
 • ugradýandygyny
 • ugradýanlar
 • ugradýanlaryň
 • ugradýar
 • ugradýardy
 • ugradýardylar
 • ugradýardym
 • ugradýarlar
 • ugradýarsyňyz
 • ugradýaryn
 • ugradýarys
 • ugratdam
 • ugratdy
 • ugratdy-da
 • ugratdyk
 • ugratdyklary
 • ugratdylar
 • ugratdym
 • ugratdymy
 • ugratdyňmy
 • ugratgyn
 • ugratjagy
 • ugratjak
 • ugratjakdyklaryny
 • ugratjakka
 • ugratma
 • ugratmaga
 • ugratmagy
 • ugratmagymyz
 • ugratmagymyzy
 • ugratmagynda
 • ugratmagyny
 • ugratmagyň
 • ugratmak
 • ugratmakda
 • ugratmaklarynda
 • ugratmaklaryny
 • ugratmaklyga
 • ugratmaklyk
 • ugratmakçy
 • ugratmaly
 • ugratmalydy
 • ugratmalydygy
 • ugratmalydyr
 • ugratmalydyrlar
 • ugratman
 • ugratmandyrlar
 • ugratmany
 • ugratmasaňyz
 • ugratmasyna
 • ugratmaz
 • ugratmazdan
 • ugratmazlar
 • ugratmazyndan
 • ugratsa
 • ugratsagam
 • ugratsak-da
 • ugratsam
 • ugratsamam
 • ugratsaň
 • ugratsyn