ugramak ug‧ra‧mak işlik

 1. Ýola düşmek, bir ýana rowana bolmak, gitmek.

  • Aşgabat wekilleri ugran badyna Eziziňkä täze wekil geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Hemmeler işli-işine ugradylar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Bir ugra garşy ýöräp başlamak, gönelmek.

  • Annaguly ýene ýabysyny mytdyldadyp ugrady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Dürnabat öýlerine tarap ugrady. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
 • ugrady
 • ugradygy
 • ugradygyça
 • ugradyk
 • ugradyk-da
 • ugradylar
 • ugradym
 • ugradym-da
 • ugradymy
 • ugradyň
 • ugradyňmy
 • ugradyňyz
 • ugragyn
 • ugrajagy
 • ugrajagyna
 • ugrajagyndan
 • ugrajagyny
 • ugrajak
 • ugrajakdygy
 • ugrajakdygyny
 • ugrajakdygyňy
 • ugrajakdyklaryny
 • ugrajakmy
 • ugraly
 • ugralyň
 • ugram
 • ugramady
 • ugramaga
 • ugramagy
 • ugramagymyzdan
 • ugramagyna
 • ugramagyndan
 • ugramagynyň
 • ugramagyň
 • ugramak
 • ugramakdan
 • ugramaklary
 • ugramaklaryna
 • ugramaklarynyň
 • ugramaklyga
 • ugramaklyk
 • ugramakçy
 • ugramaly
 • ugramandy
 • ugramanymyz
 • ugramasa-da
 • ugramazdan
 • ugramazymdan
 • ugramazymyzdan
 • ugramazymyzyň
 • ugramazyndan
 • ugramazynyň
 • ugramaýandygyny
 • ugramaýarysmy
 • ugran
 • ugrana
 • ugranam
 • ugranda
 • ugrandan
 • ugrandygy
 • ugrandygyny
 • ugrandygynyň
 • ugrandyklary
 • ugrandyklaryny
 • ugrandyklarynyň
 • ugrandyr
 • ugranlar
 • ugranlary
 • ugranlaryna
 • ugranlarynda
 • ugranlaryndan
 • ugranlaryny
 • ugranlaryň
 • ugranlygy
 • ugranmyş
 • ugransoň
 • ugrany
 • ugranymdan
 • ugranymy
 • ugranymyzda
 • ugranymyzdan
 • ugranymyzy
 • ugranyna
 • ugranynda
 • ugranyndan
 • ugranyny
 • ugranyňda
 • ugranyňy
 • ugranyňyzda
 • ugrap
 • ugrapdy
 • ugrapdyk
 • ugrapdylar
 • ugrapdym
 • ugrapdyr
 • ugrapdyr-da
 • ugrapdyrlar
 • ugrapsyňyz
 • ugrar
 • ugrar-da
 • ugrardy
 • ugrardylar
 • ugrardym
 • ugrarlar
 • ugrarly
 • ugrarsyň
 • ugrarsyňyz
 • ugraryn
 • ugraryna
 • ugrarys
 • ugrasa
 • ugrasa-da
 • ugrasak
 • ugrasalar
 • ugrasam
 • ugrasaň
 • ugrasyn
 • ugrasynlar
 • ugraýan
 • ugraýan-da
 • ugraýandygy
 • ugraýandygyny
 • ugraýanlar
 • ugraýanlara
 • ugraýanlary
 • ugraýanyny
 • ugraýanyňda
 • ugraýança
 • ugraýar
 • ugraýar-da
 • ugraýardy
 • ugraýardylar
 • ugraýarlar
 • ugraýarsyň
 • ugraýaryn
 • ugraýarys
 • ugraýjak
 • ugraýmagynyň
 • ugraýmasa
 • ugraýmasynlar
 • ugraýsam
 • ugraýyn
 • ugraň