ugradylmak ug‧ra‧dyl‧mak işlik

Ýola salynmak, bir ýana iberilmek, bir ýana ýollanmak.

 • Oňa birinji ugradylan at duşmanlaryň halkasyny böwsüp geçip bilmese, ikinjini ibermeli. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • ugradylan
 • ugradylanda
 • ugradylandan
 • ugradylandygy
 • ugradylandygyna
 • ugradylandygyny
 • ugradylandyr
 • ugradylanlar
 • ugradylanlary
 • ugradylanlaryň
 • ugradylanlygy
 • ugradylanyňy
 • ugradylar
 • ugradyldy
 • ugradyljagyny
 • ugradyljak
 • ugradyljakdygyny
 • ugradyljakdyklary
 • ugradylma
 • ugradylmady
 • ugradylmadyklaryň
 • ugradylmaga
 • ugradylmagy
 • ugradylmagyna
 • ugradylmagyndan
 • ugradylmagyny
 • ugradylmagynyň
 • ugradylmak
 • ugradylmaklyga
 • ugradylmaly
 • ugradylmalydyr
 • ugradylmaz
 • ugradylmazdan
 • ugradylmazyndan
 • ugradylmaýan
 • ugradylmaýardy
 • ugradylsa
 • ugradylsa-da
 • ugradylyp
 • ugradylypdy
 • ugradylypdyr
 • ugradylýan
 • ugradylýandygy
 • ugradylýandygyna
 • ugradylýandygyny
 • ugradylýanlaryň
 • ugradylýany
 • ugradylýanyny
 • ugradylýança
 • ugradylýar
 • ugradylýardy
 • ugradylýarlar