uýluk uý‧luk

Anatomiýa Aýagyň çatalba bilen dyz aralygy.

 • Iki elini uýlugyna urdy-da: -Haý, ýangyn dünýä, ot aldy! -- diýip gygyrdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Ejem ellerini uýlugyna urup, aglamaga başlady. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem uýluk - uýlugy.


Duş gelýän formalary
 • uýlugy
 • uýlugyna
 • uýlugyndan
 • uýlugyny
 • uýlugynyň
 • uýlugyň
 • uýlukdan
 • uýluklary
 • uýluklaryňy