uýgunlaşmak uý‧gun‧laş‧mak işlik

 1. Täze şertlere, täze ýagdaýlara öwrenişdirmek.

  • Sowet adamlary klimatyň dürli ýagdaýlarynda ýaşamaga uýgunlaşandyrlar. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Ýerli şertlere endik etmek.


Duş gelýän formalary
 • uýgunlaşan
 • uýgunlaşandygy
 • uýgunlaşandygyna
 • uýgunlaşandygyny
 • uýgunlaşandyklary
 • uýgunlaşandyr
 • uýgunlaşanlary
 • uýgunlaşanlygy
 • uýgunlaşar
 • uýgunlaşjak
 • uýgunlaşma
 • uýgunlaşmadyk
 • uýgunlaşmaga
 • uýgunlaşmagy
 • uýgunlaşmagymyz
 • uýgunlaşmagyna
 • uýgunlaşmagynda
 • uýgunlaşmagyndan
 • uýgunlaşmagyny
 • uýgunlaşmagynyň
 • uýgunlaşmagyň
 • uýgunlaşmak
 • uýgunlaşmakda
 • uýgunlaşmaklary
 • uýgunlaşmaklaryny
 • uýgunlaşmaklarynyň
 • uýgunlaşmaklyga
 • uýgunlaşmaklygy
 • uýgunlaşmaklygyny
 • uýgunlaşmaklygyň
 • uýgunlaşmaly
 • uýgunlaşmalydyr
 • uýgunlaşmalydyrlar
 • uýgunlaşman
 • uýgunlaşmandy
 • uýgunlaşmanlygy
 • uýgunlaşmany
 • uýgunlaşmanyň
 • uýgunlaşmasy
 • uýgunlaşmasydyr
 • uýgunlaşmasyna
 • uýgunlaşmasyny
 • uýgunlaşmasynyň
 • uýgunlaşmaýar
 • uýgunlaşsa
 • uýgunlaşyp
 • uýgunlaşypdyr
 • uýgunlaşypdyrlar
 • uýgunlaşýan
 • uýgunlaşýandygy
 • uýgunlaşýanlygyndan
 • uýgunlaşýar
 • uýgunlaşýardy
 • uýgunlaşýarlar