uýgunlaşdyrmak uý‧gun‧laş‧dyr‧mak işlik

 1. Täze şertlere, täze ýagdaýlara öwrenişdirmek.

  • Olary biziň howamyza uýgunlaşdyrmak, ilki bada bize örän kyn düşdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Ýerli şertlere endik etdirmek.


Duş gelýän formalary
 • uýgunlaşdyrmadyk
 • uýgunlaşdyrmaga
 • uýgunlaşdyrmagy
 • uýgunlaşdyrmagyň
 • uýgunlaşdyrmak
 • uýgunlaşdyrmakdan
 • uýgunlaşdyrmaklyga
 • uýgunlaşdyrmaly
 • uýgunlaşdyrmanyň
 • uýgunlaşdyryp
 • uýgunlaşdyrypdy
 • uýgunlaşdyrypdyrlar
 • uýgunlaşdyrýandygyny
 • uýgunlaşdyrýar
 • uýgunlaşdyrýarlar
 • uýgunlaşdyrýarsyňyz