uýamak u‧ýa‧mak işlik

 1. Süýt halyndan gatyk halyna öwrülmek gatyk halyna geçmek.

  • Süýdi bir eýýäm basyrypdym, bu wagta uýandyr.

 2. Suwuklyk halyndan goýunlyk halyna geçmek.

  • Gan uýapdyr.


Duş gelýän formalary
 • uýady
 • uýadyň
 • uýaly
 • uýam
 • uýama
 • uýamadyk
 • uýamagy
 • uýamagyň
 • uýaman
 • uýamaýar
 • uýan
 • uýana
 • uýanda
 • uýandan
 • uýandygy
 • uýandyr
 • uýanlary
 • uýanlaryny
 • uýanmy
 • uýany
 • uýanydyr
 • uýanym
 • uýanymy
 • uýanyna
 • uýanyndan
 • uýanyny
 • uýanynyň
 • uýanyň
 • uýap
 • uýapdyr
 • uýar
 • uýardy
 • uýasam
 • uýasy
 • uýasyn
 • uýaýar
 • uýaň