uçdantutma uç‧dan‧tut‧ma

[u:çdantutma]

Bir ýan ujundan, başdan-aýak, boýdan-başa.

  • Arassalyk we sanitar medeniýeti ugrunda uçdantutma hemmeler göreşmelidir. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Pökgen: --Bu jaý näme bolmaly, ol näme bolmaly -- diýip, uçdantutma sorap başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)