tygşytlanmak tyg‧şyt‧lan‧mak işlik

[tygşy:tlanmak]

 1. Tygşytly harçlanmak, aýawly saklanmak, aýawly sarp edilmek.

  • Kerpiçleri guratmaklykda 18 sagat wagt tygşytlandy. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Kolhozda zähmet günleriň tygşytlanmagyna-da pugta üns berdik. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Serenjam berilmek, düzgüne salynmak, tertiplenmek.


Duş gelýän formalary
 • tygşytlanan
 • tygşytlanandygy
 • tygşytlanandygyny
 • tygşytlanar
 • tygşytlandy
 • tygşytlanma
 • tygşytlanmagy
 • tygşytlanmagyna
 • tygşytlanmagyny
 • tygşytlanmagynyň
 • tygşytlanmajakdygyny
 • tygşytlanmasy
 • tygşytlanmasydyr
 • tygşytlanmasyny
 • tygşytlanypdyr
 • tygşytlanýandygyna
 • tygşytlanýar