tygşytlamak tyg‧şyt‧la‧mak işlik

[tygşy:tlamak]

 1. Bisarpa tutan artdyrmak.

 2. Serenjam bermek, düzgüne salmak, tertipleşdirmek.

  • Atlylar zer-esbaplaryny tygşytlaýarlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • tygşytlady
 • tygşytlama
 • tygşytlamaga
 • tygşytlamaga-da
 • tygşytlamagy
 • tygşytlamagyň
 • tygşytlamak
 • tygşytlamakda
 • tygşytlamaklyga
 • tygşytlamaklygy
 • tygşytlamaklyk
 • tygşytlamaly
 • tygşytlamalydygyny
 • tygşytlamanyň
 • tygşytlan
 • tygşytlandy
 • tygşytlap
 • tygşytlar
 • tygşytlardyňyz
 • tygşytlasyn
 • tygşytlaýan
 • tygşytlaýar
 • tygşytlaýarlar