tygşyt tyg‧şyt at

[tygşy:t]

Bisarpa tutman artdyrylan, tygşytlanan.

 • Biziň tygşydymyz uly peýda berdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tygşyt - tygşydy.


Duş gelýän formalary
 • tygşydymyz
 • tygşytlar
 • tygşytlardyňyz
 • tygşytly
 • tygşytlydyr
 • tygşytlygy
 • tygşytlyk
 • tygşytlylyga
 • tygşytlylygy
 • tygşytlylygyna
 • tygşytlylygyny
 • tygşytlylygynyň
 • tygşytlylygyň
 • tygşytlylyk
 • tygşytlylykdan
 • tygşytlysy
 • tygşytsyz
 • tygşytsyzlygy
 • tygşytsyzlyk