tyňkartmak tyň‧kart‧mak işlik

Dykyzlandyrmak, gabartmak.

  • Ol garnyny tyňkardyp işikden girdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tyňkartmak - tyňkardýar, tyňkardar, tyňkardypdyr.


Duş gelýän formalary
  • tyňkardyp
  • tyňkartmak